Xổ số Kiên Giang 60 ngày – Kết quả XSKG 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/12/2023

ĐB 793321
Nhất 41148
Nhì 14380
Ba 19298 71270
27856 11839 53318 88116
76436 39500 29375
Năm 6125
Sáu 8027 7419 9306
Bảy 606
Tám 95
Đầu
0 00, 06, 06
1 18, 16, 19
2 21, 25, 27
3 39, 36
4 48
5 56
6
7 70, 75
8 80
9 98, 95
Đuôi
0 80, 70, 00
1 21
2
3
4
5 75, 25, 95
6 56, 16, 36, 06, 06
7 27
8 48, 98, 18
9 39, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/12/2023

ĐB 285556
Nhất 24009
Nhì 19631
Ba 52767 49813
88814 80915 21814 77233
09300 71238 32630
Năm 5938
Sáu 9870 8106 5410
Bảy 620
Tám 30
Đầu
0 09, 00, 06
1 13, 14, 15, 14, 10
2 20
3 31, 33, 38, 30, 38, 30
4
5 56
6 67
7 70
8
9
Đuôi
0 00, 30, 70, 10, 20, 30
1 31
2
3 13, 33
4 14, 14
5 15
6 56, 06
7 67
8 38, 38
9 09

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/11/2023

ĐB 350037
Nhất 69552
Nhì 07395
Ba 51675 56374
23918 01480 92794 15486
93827 92996 05458
Năm 3214
Sáu 2151 2474 0406
Bảy 030
Tám 47
Đầu
0 06
1 18, 14
2 27
3 37, 30
4 47
5 52, 58, 51
6
7 75, 74, 74
8 80, 86
9 95, 94, 96
Đuôi
0 80, 30
1 51
2 52
3
4 74, 94, 14, 74
5 95, 75
6 86, 96, 06
7 37, 27, 47
8 18, 58
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 19/11/2023

ĐB 615960
Nhất 80405
Nhì 00571
Ba 21006 14489
72368 55127 99792 00876
93735 24077 14711
Năm 7300
Sáu 0719 8185 6123
Bảy 497
Tám 60
Đầu
0 05, 06, 00
1 11, 19
2 27, 23
3 35
4
5
6 60, 68, 60
7 71, 76, 77
8 89, 85
9 92, 97
Đuôi
0 60, 00, 60
1 71, 11
2 92
3 23
4
5 05, 35, 85
6 06, 76
7 27, 77, 97
8 68
9 89, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 12/11/2023

ĐB 879516
Nhất 95023
Nhì 73986
Ba 60960 46299
66381 45357 88599 84505
73278 07196 10976
Năm 6643
Sáu 2833 5158 6712
Bảy 448
Tám 61
Đầu
0 05
1 16, 12
2 23
3 33
4 43, 48
5 57, 58
6 60, 61
7 78, 76
8 86, 81
9 99, 99, 96
Đuôi
0 60
1 81, 61
2 12
3 23, 43, 33
4
5 05
6 16, 86, 96, 76
7 57
8 78, 58, 48
9 99, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 05/11/2023

ĐB 456669
Nhất 25893
Nhì 27584
Ba 61125 79331
89408 00472 70149 74233
09701 96830 89001
Năm 2672
Sáu 0705 6862 3803
Bảy 666
Tám 77
Đầu
0 08, 01, 01, 05, 03
1
2 25
3 31, 33, 30
4 49
5
6 69, 62, 66
7 72, 72, 77
8 84
9 93
Đuôi
0 30
1 31, 01, 01
2 72, 72, 62
3 93, 33, 03
4 84
5 25, 05
6 66
7 77
8 08
9 69, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 29/10/2023

ĐB 724368
Nhất 06615
Nhì 82550
Ba 95430 31757
61374 55114 11580 39171
54835 69352 32386
Năm 6383
Sáu 0896 7354 3995
Bảy 960
Tám 41
Đầu
0
1 15, 14
2
3 30, 35
4 41
5 50, 57, 52, 54
6 68, 60
7 74, 71
8 80, 86, 83
9 96, 95
Đuôi
0 50, 30, 80, 60
1 71, 41
2 52
3 83
4 74, 14, 54
5 15, 35, 95
6 86, 96
7 57
8 68
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/10/2023

ĐB 402281
Nhất 39659
Nhì 74572
Ba 42455 98985
36450 77649 37923 91807
46011 51438 71808
Năm 3388
Sáu 9076 2756 1896
Bảy 396
Tám 89
Đầu
0 07, 08
1 11
2 23
3 38
4 49
5 59, 55, 50, 56
6
7 72, 76
8 81, 85, 88, 89
9 96, 96
Đuôi
0 50
1 81, 11
2 72
3 23
4
5 55, 85
6 76, 56, 96, 96
7 07
8 38, 08, 88
9 59, 49, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/10/2023

ĐB 289176
Nhất 50135
Nhì 91873
Ba 08083 13293
84385 20642 88344 64370
80362 89224 53285
Năm 6041
Sáu 0243 9551 2880
Bảy 436
Tám 69
Đầu
0
1
2 24
3 35, 36
4 42, 44, 41, 43
5 51
6 62, 69
7 76, 73, 70
8 83, 85, 85, 80
9 93
Đuôi
0 70, 80
1 41, 51
2 42, 62
3 73, 83, 93, 43
4 44, 24
5 35, 85, 85
6 76, 36
7
8
9 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/10/2023

ĐB 328783
Nhất 60060
Nhì 66096
Ba 83242 65976
20150 09192 51231 30525
94823 27593 71484
Năm 4402
Sáu 8700 2254 1221
Bảy 374
Tám 18
Đầu
0 02, 00
1 18
2 25, 23, 21
3 31
4 42
5 50, 54
6 60
7 76, 74
8 83, 84
9 96, 92, 93
Đuôi
0 60, 50, 00
1 31, 21
2 42, 92, 02
3 83, 23, 93
4 84, 54, 74
5 25
6 96, 76
7
8 18
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/10/2023

ĐB 740214
Nhất 22092
Nhì 50600
Ba 50035 34989
44658 82920 42589 01717
68441 13513 27581
Năm 5256
Sáu 6042 9518 7952
Bảy 980
Tám 64
Đầu
0 00
1 14, 17, 13, 18
2 20
3 35
4 41, 42
5 58, 56, 52
6 64
7
8 89, 89, 81, 80
9 92
Đuôi
0 00, 20, 80
1 41, 81
2 92, 42, 52
3 13
4 14, 64
5 35
6 56
7 17
8 58, 18
9 89, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/09/2023

ĐB 298118
Nhất 64733
Nhì 52902
Ba 90293 86361
27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Năm 7767
Sáu 6679 1366 7466
Bảy 590
Tám 00
Đầu
0 02, 00
1 18, 16, 12
2
3 33, 36
4
5 56, 50
6 61, 67, 66, 66
7 79
8
9 93, 97, 90, 90
Đuôi
0 50, 90, 90, 00
1 61
2 02, 12
3 33, 93
4
5
6 56, 16, 36, 66, 66
7 97, 67
8 18
9 79

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 17/09/2023

ĐB 169440
Nhất 70793
Nhì 88273
Ba 49996 40972
62580 31419 87457 02594
90464 96529 31285
Năm 2123
Sáu 0181 2515 1734
Bảy 591
Tám 64
Đầu
0
1 19, 15
2 29, 23
3 34
4 40
5 57
6 64, 64
7 73, 72
8 80, 85, 81
9 93, 96, 94, 91
Đuôi
0 40, 80
1 81, 91
2 72
3 93, 73, 23
4 94, 64, 34, 64
5 85, 15
6 96
7 57
8
9 19, 29

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/09/2023

ĐB 942403
Nhất 24931
Nhì 33550
Ba 01238 47758
19128 97221 45971 45823
31708 66981 66216
Năm 9754
Sáu 0854 7504 0586
Bảy 306
Tám 70
Đầu
0 03, 08, 04, 06
1 16
2 28, 21, 23
3 31, 38
4
5 50, 58, 54, 54
6
7 71, 70
8 81, 86
9
Đuôi
0 50, 70
1 31, 21, 71, 81
2
3 03, 23
4 54, 54, 04
5
6 16, 86, 06
7
8 38, 58, 28, 08
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/09/2023

ĐB 197817
Nhất 36595
Nhì 83367
Ba 47741 94850
75983 99834 22273 63730
22165 41547 83987
Năm 2889
Sáu 5782 0632 0841
Bảy 293
Tám 69
Đầu
0
1 17
2
3 34, 30, 32
4 41, 47, 41
5 50
6 67, 65, 69
7 73
8 83, 87, 89, 82
9 95, 93
Đuôi
0 50, 30
1 41, 41
2 82, 32
3 83, 73, 93
4 34
5 95, 65
6
7 17, 67, 47, 87
8
9 89, 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 27/08/2023

ĐB 966698
Nhất 57891
Nhì 41423
Ba 57896 38413
76218 45805 86717 77482
16543 74461 54602
Năm 8253
Sáu 2025 9890 5588
Bảy 645
Tám 94
Đầu
0 05, 02
1 13, 18, 17
2 23, 25
3
4 43, 45
5 53
6 61
7
8 82, 88
9 98, 91, 96, 90, 94
Đuôi
0 90
1 91, 61
2 82, 02
3 23, 13, 43, 53
4 94
5 05, 25, 45
6 96
7 17
8 98, 18, 88
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 20/08/2023

ĐB 651943
Nhất 45846
Nhì 44753
Ba 46913 76006
69296 44729 41434 63463
06997 81859 00921
Năm 4195
Sáu 7912 8533 8807
Bảy 350
Tám 07
Đầu
0 06, 07, 07
1 13, 12
2 29, 21
3 34, 33
4 43, 46
5 53, 59, 50
6 63
7
8
9 96, 97, 95
Đuôi
0 50
1 21
2 12
3 43, 53, 13, 63, 33
4 34
5 95
6 46, 06, 96
7 97, 07, 07
8
9 29, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 13/08/2023

ĐB 854374
Nhất 46708
Nhì 99228
Ba 03295 53019
58616 76161 29580 46818
08820 65150 81355
Năm 5784
Sáu 0554 0986 4604
Bảy 354
Tám 52
Đầu
0 08, 04
1 19, 16, 18
2 28, 20
3
4
5 50, 55, 54, 54, 52
6 61
7 74
8 80, 84, 86
9 95
Đuôi
0 80, 20, 50
1 61
2 52
3
4 74, 84, 54, 04, 54
5 95, 55
6 16, 86
7
8 08, 28, 18
9 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 06/08/2023

ĐB 299709
Nhất 60442
Nhì 67737
Ba 07792 09513
19298 50247 20702 93329
53542 80173 26657
Năm 7767
Sáu 6502 0359 5198
Bảy 574
Tám 50
Đầu
0 09, 02, 02
1 13
2 29
3 37
4 42, 47, 42
5 57, 59, 50
6 67
7 73, 74
8
9 92, 98, 98
Đuôi
0 50
1
2 42, 92, 02, 42, 02
3 13, 73
4 74
5
6
7 37, 47, 57, 67
8 98, 98
9 09, 29, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 30/07/2023

ĐB 228478
Nhất 02679
Nhì 07503
Ba 80863 30740
72323 63277 48669 58783
49210 06316 07735
Năm 2175
Sáu 4905 7462 7034
Bảy 930
Tám 85
Đầu
0 03, 05
1 10, 16
2 23
3 35, 34, 30
4 40
5
6 63, 69, 62
7 78, 79, 77, 75
8 83, 85
9
Đuôi
0 40, 10, 30
1
2 62
3 03, 63, 23, 83
4 34
5 35, 75, 05, 85
6 16
7 77
8 78
9 79, 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 23/07/2023

ĐB 564844
Nhất 36341
Nhì 27457
Ba 49852 62424
20935 40005 10125 32340
14893 38057 97505
Năm 8772
Sáu 8793 0433 6188
Bảy 657
Tám 13
Đầu
0 05, 05
1 13
2 24, 25
3 35, 33
4 44, 41, 40
5 57, 52, 57, 57
6
7 72
8 88
9 93, 93
Đuôi
0 40
1 41
2 52, 72
3 93, 93, 33, 13
4 44, 24
5 35, 05, 25, 05
6
7 57, 57, 57
8 88
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 16/07/2023

ĐB 302212
Nhất 49707
Nhì 26943
Ba 90334 39430
75337 00311 08895 50920
50568 87984 33291
Năm 4953
Sáu 8931 6183 2610
Bảy 103
Tám 73
Đầu
0 07, 03
1 12, 11, 10
2 20
3 34, 30, 37, 31
4 43
5 53
6 68
7 73
8 84, 83
9 95, 91
Đuôi
0 30, 20, 10
1 11, 91, 31
2 12
3 43, 53, 83, 03, 73
4 34, 84
5 95
6
7 07, 37
8 68
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 09/07/2023

ĐB 676636
Nhất 72688
Nhì 60188
Ba 95518 23072
67809 55262 11628 65814
44459 31430 14357
Năm 5331
Sáu 5442 8947 9990
Bảy 696
Tám 59
Đầu
0 09
1 18, 14
2 28
3 36, 30, 31
4 42, 47
5 59, 57, 59
6 62
7 72
8 88, 88
9 90, 96
Đuôi
0 30, 90
1 31
2 72, 62, 42
3
4 14
5
6 36, 96
7 57, 47
8 88, 88, 18, 28
9 09, 59, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 02/07/2023

ĐB 690449
Nhất 84142
Nhì 46693
Ba 76258 51013
25632 95294 36542 60320
72538 80774 16326
Năm 3070
Sáu 4756 4097 8351
Bảy 560
Tám 30
Đầu
0
1 13
2 20, 26
3 32, 38, 30
4 49, 42, 42
5 58, 56, 51
6 60
7 74, 70
8
9 93, 94, 97
Đuôi
0 20, 70, 60, 30
1 51
2 42, 32, 42
3 93, 13
4 94, 74
5
6 26, 56
7 97
8 58, 38
9 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 25/06/2023

ĐB 318888
Nhất 78858
Nhì 87344
Ba 49722 16643
50117 69148 13041 34392
73319 66519 15304
Năm 1715
Sáu 6299 3938 1751
Bảy 360
Tám 60
Đầu
0 04
1 17, 19, 19, 15
2 22
3 38
4 44, 43, 48, 41
5 58, 51
6 60, 60
7
8 88
9 92, 99
Đuôi
0 60, 60
1 41, 51
2 22, 92
3 43
4 44, 04
5 15
6
7 17
8 88, 58, 48, 38
9 19, 19, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 18/06/2023

ĐB 760439
Nhất 12526
Nhì 00331
Ba 46082 87917
02660 98600 91507 70136
89427 36695 23755
Năm 1141
Sáu 0940 4122 1978
Bảy 156
Tám 26
Đầu
0 00, 07
1 17
2 26, 27, 22, 26
3 39, 31, 36
4 41, 40
5 55, 56
6 60
7 78
8 82
9 95
Đuôi
0 60, 00, 40
1 31, 41
2 82, 22
3
4
5 95, 55
6 26, 36, 56, 26
7 17, 07, 27
8 78
9 39

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 11/06/2023

ĐB 723057
Nhất 04098
Nhì 01440
Ba 17797 75129
03863 83845 66896 13216
77413 02265 01876
Năm 5654
Sáu 5921 9081 8373
Bảy 572
Tám 70
Đầu
0
1 16, 13
2 29, 21
3
4 40, 45
5 57, 54
6 63, 65
7 76, 73, 72, 70
8 81
9 98, 97, 96
Đuôi
0 40, 70
1 21, 81
2 72
3 63, 13, 73
4 54
5 45, 65
6 96, 16, 76
7 57, 97
8 98
9 29

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 04/06/2023

ĐB 853973
Nhất 58346
Nhì 73891
Ba 31614 26630
92356 56126 35101 31635
61185 58271 06277
Năm 7153
Sáu 8374 3070 1797
Bảy 097
Tám 18
Đầu
0 01
1 14, 18
2 26
3 30, 35
4 46
5 56, 53
6
7 73, 71, 77, 74, 70
8 85
9 91, 97, 97
Đuôi
0 30, 70
1 91, 01, 71
2
3 73, 53
4 14, 74
5 35, 85
6 46, 56, 26
7 77, 97, 97
8 18
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 28/05/2023

ĐB 077788
Nhất 35048
Nhì 65910
Ba 47970 68530
77143 71458 42458 22137
12456 32273 14888
Năm 2825
Sáu 1178 7155 9156
Bảy 308
Tám 86
Đầu
0 08
1 10
2 25
3 30, 37
4 48, 43
5 58, 58, 56, 55, 56
6
7 70, 73, 78
8 88, 88, 86
9
Đuôi
0 10, 70, 30
1
2
3 43, 73
4
5 25, 55
6 56, 56, 86
7 37
8 88, 48, 58, 58, 88, 78, 08
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 21/05/2023

ĐB 164268
Nhất 40813
Nhì 50054
Ba 15107 05250
01440 25461 67457 27314
47856 77855 23230
Năm 2892
Sáu 1624 7910 9824
Bảy 592
Tám 58
Đầu
0 07
1 13, 14, 10
2 24, 24
3 30
4 40
5 54, 50, 57, 56, 55, 58
6 68, 61
7
8
9 92, 92
Đuôi
0 50, 40, 30, 10
1 61
2 92, 92
3 13
4 54, 14, 24, 24
5 55
6 56
7 07, 57
8 68, 58
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 14/05/2023

ĐB 381832
Nhất 32242
Nhì 37150
Ba 10078 18967
78568 05028 21735 84727
87934 34646 53483
Năm 2347
Sáu 1976 8206 3100
Bảy 487
Tám 78
Đầu
0 06, 00
1
2 28, 27
3 32, 35, 34
4 42, 46, 47
5 50
6 67, 68
7 78, 76, 78
8 83, 87
9
Đuôi
0 50, 00
1
2 32, 42
3 83
4 34
5 35
6 46, 76, 06
7 67, 27, 47, 87
8 78, 68, 28, 78
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 07/05/2023

ĐB 405776
Nhất 76555
Nhì 96835
Ba 89403 65945
61560 99061 99212 04485
77089 98117 91609
Năm 8283
Sáu 9893 5804 9407
Bảy 988
Tám 49
Đầu
0 03, 09, 04, 07
1 12, 17
2
3 35
4 45, 49
5 55
6 60, 61
7 76
8 85, 89, 83, 88
9 93
Đuôi
0 60
1 61
2 12
3 03, 83, 93
4 04
5 55, 35, 45, 85
6 76
7 17, 07
8 88
9 89, 09, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 30/04/2023

ĐB 820158
Nhất 05528
Nhì 09543
Ba 16071 63057
05123 40772 68951 40971
25987 47248 10844
Năm 5066
Sáu 3822 3038 4490
Bảy 643
Tám 63
Đầu
0
1
2 28, 23, 22
3 38
4 43, 48, 44, 43
5 58, 57, 51
6 66, 63
7 71, 72, 71
8 87
9 90
Đuôi
0 90
1 71, 51, 71
2 72, 22
3 43, 23, 43, 63
4 44
5
6 66
7 57, 87
8 58, 28, 48, 38
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 23/04/2023

ĐB 038472
Nhất 16966
Nhì 66889
Ba 72348 24223
39583 58835 11554 96631
86128 10163 39149
Năm 1029
Sáu 6588 9047 9899
Bảy 876
Tám 92
Đầu
0
1
2 23, 28, 29
3 35, 31
4 48, 49, 47
5 54
6 66, 63
7 72, 76
8 89, 83, 88
9 99, 92
Đuôi
0
1 31
2 72, 92
3 23, 83, 63
4 54
5 35
6 66, 76
7 47
8 48, 28, 88
9 89, 49, 29, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 16/04/2023

ĐB 377984
Nhất 44975
Nhì 86496
Ba 42770 79552
08453 28837 93062 23717
04184 50770 43103
Năm 2011
Sáu 0947 5734 8879
Bảy 727
Tám 02
Đầu
0 03, 02
1 17, 11
2 27
3 37, 34
4 47
5 52, 53
6 62
7 75, 70, 70, 79
8 84, 84
9 96
Đuôi
0 70, 70
1 11
2 52, 62, 02
3 53, 03
4 84, 84, 34
5 75
6 96
7 37, 17, 47, 27
8
9 79

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 09/04/2023

ĐB 735108
Nhất 99081
Nhì 55354
Ba 37576 20063
11477 54113 40505 01162
53668 49585 29987
Năm 1247
Sáu 7094 3251 9045
Bảy 577
Tám 48
Đầu
0 08, 05
1 13
2
3
4 47, 45, 48
5 54, 51
6 63, 62, 68
7 76, 77, 77
8 81, 85, 87
9 94
Đuôi
0
1 81, 51
2 62
3 63, 13
4 54, 94
5 05, 85, 45
6 76
7 77, 87, 47, 77
8 08, 68, 48
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 02/04/2023

ĐB 775410
Nhất 17164
Nhì 47262
Ba 50902 79688
00883 79297 11688 77111
61138 28610 07980
Năm 3448
Sáu 3597 6788 1166
Bảy 665
Tám 44
Đầu
0 02
1 10, 11, 10
2
3 38
4 48, 44
5
6 64, 62, 66, 65
7
8 88, 83, 88, 80, 88
9 97, 97
Đuôi
0 10, 10, 80
1 11
2 62, 02
3 83
4 64, 44
5 65
6 66
7 97, 97
8 88, 88, 38, 48, 88
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/03/2023

ĐB 316798
Nhất 31654
Nhì 53998
Ba 09108 06101
72362 17867 99994 99631
20104 63106 93851
Năm 1876
Sáu 4007 6276 8610
Bảy 737
Tám 63
Đầu
0 08, 01, 04, 06, 07
1 10
2
3 31, 37
4
5 54, 51
6 62, 67, 63
7 76, 76
8
9 98, 98, 94
Đuôi
0 10
1 01, 31, 51
2 62
3 63
4 54, 94, 04
5
6 06, 76, 76
7 67, 07, 37
8 98, 98, 08
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 19/03/2023

ĐB 260971
Nhất 29997
Nhì 72489
Ba 92309 51991
63664 32385 72920 76027
03979 50073 87653
Năm 4256
Sáu 8124 9896 0744
Bảy 241
Tám 45
Đầu
0 09
1
2 20, 27, 24
3
4 44, 41, 45
5 53, 56
6 64
7 71, 79, 73
8 89, 85
9 97, 91, 96
Đuôi
0 20
1 71, 91, 41
2
3 73, 53
4 64, 24, 44
5 85, 45
6 56, 96
7 97, 27
8
9 89, 09, 79

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 12/03/2023

ĐB 901288
Nhất 17501
Nhì 71971
Ba 14943 26772
96296 51442 23521 81910
38096 85604 41864
Năm 8667
Sáu 2964 4111 0424
Bảy 393
Tám 33
Đầu
0 01, 04
1 10, 11
2 21, 24
3 33
4 43, 42
5
6 64, 67, 64
7 71, 72
8 88
9 96, 96, 93
Đuôi
0 10
1 01, 71, 21, 11
2 72, 42
3 43, 93, 33
4 04, 64, 64, 24
5
6 96, 96
7 67
8 88
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 05/03/2023

ĐB 880768
Nhất 86383
Nhì 38251
Ba 41019 67480
20268 57176 24504 99857
07674 24637 57249
Năm 0697
Sáu 0001 5447 8261
Bảy 544
Tám 66
Đầu
0 04, 01
1 19
2
3 37
4 49, 47, 44
5 51, 57
6 68, 68, 61, 66
7 76, 74
8 83, 80
9 97
Đuôi
0 80
1 51, 01, 61
2
3 83
4 04, 74, 44
5
6 76, 66
7 57, 37, 97, 47
8 68, 68
9 19, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/02/2023

ĐB 069045
Nhất 30593
Nhì 95572
Ba 14756 55845
17962 80888 06975 25512
48774 72827 79355
Năm 2865
Sáu 8002 5204 9685
Bảy 047
Tám 81
Đầu
0 02, 04
1 12
2 27
3
4 45, 45, 47
5 56, 55
6 62, 65
7 72, 75, 74
8 88, 85, 81
9 93
Đuôi
0
1 81
2 72, 62, 12, 02
3 93
4 74, 04
5 45, 45, 75, 55, 65, 85
6 56
7 27, 47
8 88
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 19/02/2023

ĐB 006475
Nhất 14781
Nhì 04058
Ba 36413 62049
84260 43182 24510 22499
57093 64174 99041
Năm 7306
Sáu 3094 3615 5892
Bảy 037
Tám 46
Đầu
0 06
1 13, 10, 15
2
3 37
4 49, 41, 46
5 58
6 60
7 75, 74
8 81, 82
9 99, 93, 94, 92
Đuôi
0 60, 10
1 81, 41
2 82, 92
3 13, 93
4 74, 94
5 75, 15
6 06, 46
7 37
8 58
9 49, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 12/02/2023

ĐB 038474
Nhất 52770
Nhì 61347
Ba 05256 78361
51511 04796 97131 29499
45822 22988 29249
Năm 7224
Sáu 5404 3692 7555
Bảy 027
Tám 55
Đầu
0 04
1 11
2 22, 24, 27
3 31
4 47, 49
5 56, 55, 55
6 61
7 74, 70
8 88
9 96, 99, 92
Đuôi
0 70
1 61, 11, 31
2 22, 92
3
4 74, 24, 04
5 55, 55
6 56, 96
7 47, 27
8 88
9 99, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 05/02/2023

ĐB 654868
Nhất 66692
Nhì 93223
Ba 33180 16851
62408 94728 20973 18734
28544 59624 36073
Năm 1098
Sáu 5031 5368 4825
Bảy 448
Tám 56
Đầu
0 08
1
2 23, 28, 24, 25
3 34, 31
4 44, 48
5 51, 56
6 68, 68
7 73, 73
8 80
9 92, 98
Đuôi
0 80
1 51, 31
2 92
3 23, 73, 73
4 34, 44, 24
5 25
6 56
7
8 68, 08, 28, 98, 68, 48
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 29/01/2023

ĐB 201243
Nhất 36163
Nhì 93357
Ba 63836 12901
18551 40760 83583 00361
55673 99178 40171
Năm 8530
Sáu 8018 7231 1820
Bảy 749
Tám 64
Đầu
0 01
1 18
2 20
3 36, 30, 31
4 43, 49
5 57, 51
6 63, 60, 61, 64
7 73, 78, 71
8 83
9
Đuôi
0 60, 30, 20
1 01, 51, 61, 71, 31
2
3 43, 63, 83, 73
4 64
5
6 36
7 57
8 78, 18
9 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/01/2023

ĐB 332403
Nhất 74636
Nhì 18434
Ba 10586 05172
67998 12443 35394 25392
98939 69730 54892
Năm 0290
Sáu 4812 0948 7517
Bảy 356
Tám 99
Đầu
0 03
1 12, 17
2
3 36, 34, 39, 30
4 43, 48
5 56
6
7 72
8 86
9 98, 94, 92, 92, 90, 99
Đuôi
0 30, 90
1
2 72, 92, 92, 12
3 03, 43
4 34, 94
5
6 36, 86, 56
7 17
8 98, 48
9 39, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/01/2023

ĐB 515546
Nhất 27423
Nhì 52814
Ba 38086 87725
30076 88832 81832 00454
48264 33688 77145
Năm 1904
Sáu 1746 0466 5869
Bảy 482
Tám 80
Đầu
0 04
1 14
2 23, 25
3 32, 32
4 46, 45, 46
5 54
6 64, 66, 69
7 76
8 86, 88, 82, 80
9
Đuôi
0 80
1
2 32, 32, 82
3 23
4 14, 54, 64, 04
5 25, 45
6 46, 86, 76, 46, 66
7
8 88
9 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/01/2023

ĐB 140182
Nhất 81332
Nhì 62855
Ba 89331 84056
62746 44556 79317 07016
81274 05953 84765
Năm 9267
Sáu 1400 2869 3021
Bảy 124
Tám 28
Đầu
0 00
1 17, 16
2 21, 24, 28
3 32, 31
4 46
5 55, 56, 56, 53
6 65, 67, 69
7 74
8 82
9
Đuôi
0 00
1 31, 21
2 82, 32
3 53
4 74, 24
5 55, 65
6 56, 46, 56, 16
7 17, 67
8 28
9 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/01/2023

ĐB 104380
Nhất 13089
Nhì 45354
Ba 44067 79309
76611 29433 13198 91143
95007 69599 35731
Năm 7486
Sáu 2636 5029 5020
Bảy 528
Tám 64
Đầu
0 09, 07
1 11
2 29, 20, 28
3 33, 31, 36
4 43
5 54
6 67, 64
7
8 80, 89, 86
9 98, 99
Đuôi
0 80, 20
1 11, 31
2
3 33, 43
4 54, 64
5
6 86, 36
7 67, 07
8 98, 28
9 89, 09, 99, 29

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 25/12/2022

ĐB 845155
Nhất 28866
Nhì 55393
Ba 92586 59327
44154 16230 79035 69626
95137 80189 87317
Năm 9479
Sáu 9488 9551 0754
Bảy 674
Tám 25
Đầu
0
1 17
2 27, 26, 25
3 30, 35, 37
4
5 55, 54, 51, 54
6 66
7 79, 74
8 86, 89, 88
9 93
Đuôi
0 30
1 51
2
3 93
4 54, 54, 74
5 55, 35, 25
6 66, 86, 26
7 27, 37, 17
8 88
9 89, 79

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 18/12/2022

ĐB 480954
Nhất 13145
Nhì 57985
Ba 03700 20858
98154 77411 29353 34116
93806 89787 49418
Năm 8597
Sáu 3357 7305 3161
Bảy 440
Tám 60
Đầu
0 00, 06, 05
1 11, 16, 18
2
3
4 45, 40
5 54, 58, 54, 53, 57
6 61, 60
7
8 85, 87
9 97
Đuôi
0 00, 40, 60
1 11, 61
2
3 53
4 54, 54
5 45, 85, 05
6 16, 06
7 87, 97, 57
8 58, 18
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 11/12/2022

ĐB 718871
Nhất 58658
Nhì 36961
Ba 28909 74579
42532 20602 37490 59975
86776 35868 96978
Năm 7524
Sáu 2059 7890 2868
Bảy 630
Tám 66
Đầu
0 09, 02
1
2 24
3 32, 30
4
5 58, 59
6 61, 68, 68, 66
7 71, 79, 75, 76, 78
8
9 90, 90
Đuôi
0 90, 90, 30
1 71, 61
2 32, 02
3
4 24
5 75
6 76, 66
7
8 58, 68, 78, 68
9 09, 79, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 04/12/2022

ĐB 410089
Nhất 18321
Nhì 62651
Ba 76172 18120
31071 42498 66971 71588
79205 32630 49996
Năm 0655
Sáu 3604 6882 6607
Bảy 564
Tám 43
Đầu
0 05, 04, 07
1
2 21, 20
3 30
4 43
5 51, 55
6 64
7 72, 71, 71
8 89, 88, 82
9 98, 96
Đuôi
0 20, 30
1 21, 51, 71, 71
2 72, 82
3 43
4 04, 64
5 05, 55
6 96
7 07
8 98, 88
9 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 27/11/2022

ĐB 515051
Nhất 42499
Nhì 56054
Ba 36977 28973
92509 34489 91645 04083
36567 12106 57238
Năm 7982
Sáu 4571 6426 6705
Bảy 866
Tám 67
Đầu
0 09, 06, 05
1
2 26
3 38
4 45
5 51, 54
6 67, 66, 67
7 77, 73, 71
8 89, 83, 82
9 99
Đuôi
0
1 51, 71
2 82
3 73, 83
4 54
5 45, 05
6 06, 26, 66
7 77, 67, 67
8 38
9 99, 09, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 20/11/2022

ĐB 719984
Nhất 94935
Nhì 73570
Ba 22993 60368
75349 49666 19901 87836
93023 91351 47269
Năm 5773
Sáu 2759 9985 9389
Bảy 905
Tám 82
Đầu
0 01, 05
1
2 23
3 35, 36
4 49
5 51, 59
6 68, 66, 69
7 70, 73
8 84, 85, 89, 82
9 93
Đuôi
0 70
1 01, 51
2 82
3 93, 23, 73
4 84
5 35, 85, 05
6 66, 36
7
8 68
9 49, 69, 59, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 13/11/2022

ĐB 928658
Nhất 32250
Nhì 27681
Ba 14201 50408
10037 10160 58294 17330
74742 92783 15120
Năm 7303
Sáu 9900 5971 1999
Bảy 144
Tám 01
Đầu
0 01, 08, 03, 00, 01
1
2 20
3 37, 30
4 42, 44
5 58, 50
6 60
7 71
8 81, 83
9 94, 99
Đuôi
0 50, 60, 30, 20, 00
1 81, 01, 71, 01
2 42
3 83, 03
4 94, 44
5
6
7 37
8 58, 08
9 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 06/11/2022

ĐB 175812
Nhất 98412
Nhì 00021
Ba 62699 37191
04974 35647 90502 16663
20664 10331 84927
Năm 5400
Sáu 4104 9065 6719
Bảy 888
Tám 87
Đầu
0 02, 00, 04
1 12, 12, 19
2 21, 27
3 31
4 47
5
6 63, 64, 65
7 74
8 88, 87
9 99, 91
Đuôi
0 00
1 21, 91, 31
2 12, 12, 02
3 63
4 74, 64, 04
5 65
6
7 47, 27, 87
8 88
9 99, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 30/10/2022

ĐB 556519
Nhất 44948
Nhì 24146
Ba 61403 97394
51763 89018 76844 78479
42635 50616 82915
Năm 4864
Sáu 1327 0796 6042
Bảy 280
Tám 90
Đầu
0 03
1 19, 18, 16, 15
2 27
3 35
4 48, 46, 44, 42
5
6 63, 64
7 79
8 80
9 94, 96, 90
Đuôi
0 80, 90
1
2 42
3 03, 63
4 94, 44, 64
5 35, 15
6 46, 16, 96
7 27
8 48, 18
9 19, 79

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 23/10/2022

ĐB 409935
Nhất 24407
Nhì 00205
Ba 58742 57029
35601 18253 21323 79986
64475 76691 04130
Năm 8296
Sáu 9951 9556 8758
Bảy 078
Tám 90
Đầu
0 07, 05, 01
1
2 29, 23
3 35, 30
4 42
5 53, 51, 56, 58
6
7 75, 78
8 86
9 91, 96, 90
Đuôi
0 30, 90
1 01, 91, 51
2 42
3 53, 23
4
5 35, 05, 75
6 86, 96, 56
7 07
8 58, 78
9 29

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Xổ số Kiên Giang 60 ngày – Kết quả XSKG 60 ngày gần nhất

Thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Kiên Giang. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Kiên Giang 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Kiên Giang 60 ngày – Kết quả XSKG 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây:

Xổ số Kiên Giang 60 ngày – Kết quả XSKG 60 ngày gần nhất

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số.

Xổ số Kiên Giang 60 ngày – Kết quả XSKG 60 ngày gần nhất

Xem Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKG 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKG 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây:

Xổ số Kiên Giang 60 ngày – Kết quả XSKG 60 ngày gần nhất

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Kiên Giang 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân