Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang

Bộ số Lần về Tỉ lệ
06 5 Lần 5.56%
00 3 Lần 3.33%
14 3 Lần 3.33%
27 3 Lần 3.33%
30 3 Lần 3.33%
60 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Kiên Giang đến 10/12/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
06 5 Lần Tăng 2
00 3 Lần Tăng 1
14 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 1
30 3 Lần Giảm 1
60 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
96 6 Không tăng
06 5 Tăng 2
30 5 Không tăng
60 5 Không tăng
76 5 Không tăng
00 4 Không tăng
14 4 Giảm 1
23 4 Không tăng
74 4 Không tăng
80 4 Không tăng
85 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 13 Không tăng
56 11 Tăng 1
96 11 Không tăng
50 10 Giảm 1
57 10 Không tăng
13 9 Không tăng
18 9 Tăng 1
58 9 Không tăng
60 9 Không tăng
93 9 Không tăng
14 8 Không tăng
23 8 Không tăng
41 8 Không tăng
42 8 Giảm 1
54 8 Không tăng
70 8 Tăng 1
73 8 Không tăng
74 8 Không tăng
88 8 Không tăng
95 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 70: 2 Kỳ
  • 56: 2 Kỳ
  • 00: 2 Kỳ
  • 06: 4 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 2
0
Không tăng 26 Lần
18 Lần Giảm 1
1
Giảm 1 18 Lần
14 Lần Tăng 2
2
Giảm 3 13 Lần
21 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 18 Lần
12 Lần Giảm 1
4
Giảm 2 15 Lần
18 Lần Giảm 2
5
Tăng 2 21 Lần
14 Lần Giảm 1
6
Tăng 4 27 Lần
23 Lần Tăng 2
7
Không tăng 12 Lần
21 Lần Giảm 3
8
Tăng 1 17 Lần
19 Lần Tăng 1
9
Không tăng 13 Lần