Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 4 Lần 4.44%
29 3 Lần 3.33%
35 3 Lần 3.33%
57 3 Lần 3.33%
69 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Kiên Giang đến 19/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 4 Lần Tăng 2
29 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Tăng 1
57 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 6 Không tăng
29 6 Không tăng
73 6 Không tăng
04 4 Không tăng
22 4 Không tăng
43 4 Không tăng
57 4 Không tăng
69 4 Không tăng
79 4 Tăng 2
99 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 11 Tăng 1
71 10 Tăng 1
06 9 Không tăng
18 9 Không tăng
30 9 Không tăng
56 9 Giảm 1
57 9 Không tăng
73 9 Không tăng
74 9 Không tăng
04 8 Không tăng
10 8 Không tăng
19 8 Không tăng
27 8 Không tăng
43 8 Không tăng
76 8 Giảm 1
77 8 Tăng 1
80 8 Không tăng
99 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 71: 3 Kỳ
  • 79: 2 Kỳ
  • 93: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Giảm 1 22 Lần
20 Lần Giảm 2
1
Tăng 2 12 Lần
23 Lần Không tăng
2
Giảm 1 19 Lần
14 Lần Không tăng
3
Không tăng 19 Lần
17 Lần Không tăng
4
Giảm 1 14 Lần
19 Lần Không tăng
5
Tăng 2 18 Lần
15 Lần Giảm 1
6
Không tăng 17 Lần
21 Lần Tăng 1
7
Tăng 2 22 Lần
14 Lần Tăng 1
8
Giảm 5 8 Lần
16 Lần Không tăng
9
Tăng 2 29 Lần