Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 14/04/2024

ĐB 655444
Nhất 60590
Nhì 40737
Ba 65687 83161
70332 18409 17256 13122
05902 28010 31895
Năm 9990
Sáu 4282 6649 5678
Bảy 025
Tám 91
Đầu
0 09, 02
1 10
2 22, 25
3 37, 32
4 44, 49
5 56
6 61
7 78
8 87, 82
9 90, 95, 90, 91
Đuôi
0 90, 10, 90
1 61, 91
2 32, 22, 02, 82
3
4 44
5 95, 25
6 56
7 37, 87
8 78
9 09, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 07/04/2024

ĐB 097473
Nhất 09521
Nhì 99604
Ba 34922 37415
18749 90814 13837 09653
90102 75729 08552
Năm 0773
Sáu 1423 8788 7110
Bảy 160
Tám 22
Đầu
0 04, 02
1 15, 14, 10
2 21, 22, 29, 23, 22
3 37
4 49
5 53, 52
6 60
7 73, 73
8 88
9
Đuôi
0 10, 60
1 21
2 22, 02, 52, 22
3 73, 53, 73, 23
4 04, 14
5 15
6
7 37
8 88
9 49, 29

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 31/03/2024

ĐB 540769
Nhất 88222
Nhì 46910
Ba 41189 12646
34692 67729 38543 94555
30005 93620 39472
Năm 6999
Sáu 6565 7210 2376
Bảy 108
Tám 68
Đầu
0 05, 08
1 10, 10
2 22, 29, 20
3
4 46, 43
5 55
6 69, 65, 68
7 72, 76
8 89
9 92, 99
Đuôi
0 10, 20, 10
1
2 22, 92, 72
3 43
4
5 55, 05, 65
6 46, 76
7
8 08, 68
9 69, 89, 29, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/03/2024

ĐB 915826
Nhất 73789
Nhì 99259
Ba 41904 81185
83416 85415 38038 16740
72273 51273 55590
Năm 3550
Sáu 5057 9903 1143
Bảy 081
Tám 94
Đầu
0 04, 03
1 16, 15
2 26
3 38
4 40, 43
5 59, 50, 57
6
7 73, 73
8 89, 85, 81
9 90, 94
Đuôi
0 40, 90, 50
1 81
2
3 73, 73, 03, 43
4 04, 94
5 85, 15
6 26, 16
7 57
8 38
9 89, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 17/03/2024

ĐB 453065
Nhất 60854
Nhì 51606
Ba 57665 86867
31797 29464 07881 66603
58715 07327 13739
Năm 5529
Sáu 9207 2277 4017
Bảy 606
Tám 26
Đầu
0 06, 03, 07, 06
1 15, 17
2 27, 29, 26
3 39
4
5 54
6 65, 65, 67, 64
7 77
8 81
9 97
Đuôi
0
1 81
2
3 03
4 54, 64
5 65, 65, 15
6 06, 06, 26
7 67, 97, 27, 07, 77, 17
8
9 39, 29

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/03/2024

ĐB 953199
Nhất 05526
Nhì 49744
Ba 19676 10712
65834 14478 44230 14849
34538 37168 38918
Năm 0454
Sáu 4363 3648 1877
Bảy 513
Tám 92
Đầu
0
1 12, 18, 13
2 26
3 34, 30, 38
4 44, 49, 48
5 54
6 68, 63
7 76, 78, 77
8
9 99, 92
Đuôi
0 30
1
2 12, 92
3 63, 13
4 44, 34, 54
5
6 26, 76
7 77
8 78, 38, 68, 18, 48
9 99, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/03/2024

ĐB 273043
Nhất 60266
Nhì 20088
Ba 47980 77889
85039 92854 76059 65024
98670 10327 90504
Năm 3936
Sáu 1627 0690 5376
Bảy 358
Tám 52
Đầu
0 04
1
2 24, 27, 27
3 39, 36
4 43
5 54, 59, 58, 52
6 66
7 70, 76
8 88, 80, 89
9 90
Đuôi
0 80, 70, 90
1
2 52
3 43
4 54, 24, 04
5
6 66, 36, 76
7 27, 27
8 88, 58
9 89, 39, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 25/02/2024

ĐB 195174
Nhất 03149
Nhì 19825
Ba 82005 84056
96973 44653 50689 76156
51492 72518 57301
Năm 2026
Sáu 8614 4966 4516
Bảy 580
Tám 27
Đầu
0 05, 01
1 18, 14, 16
2 25, 26, 27
3
4 49
5 56, 53, 56
6 66
7 74, 73
8 89, 80
9 92
Đuôi
0 80
1 01
2 92
3 73, 53
4 74, 14
5 25, 05
6 56, 56, 26, 66, 16
7 27
8 18
9 49, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 18/02/2024

ĐB 901656
Nhất 97868
Nhì 49862
Ba 03219 21295
61869 14908 81941 72640
31024 50613 53476
Năm 5547
Sáu 2746 3159 5874
Bảy 427
Tám 90
Đầu
0 08
1 19, 13
2 24, 27
3
4 41, 40, 47, 46
5 56, 59
6 68, 62, 69
7 76, 74
8
9 95, 90
Đuôi
0 40, 90
1 41
2 62
3 13
4 24, 74
5 95
6 56, 76, 46
7 47, 27
8 68, 08
9 19, 69, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 11/02/2024

ĐB 026682
Nhất 61803
Nhì 43150
Ba 30984 76648
51236 79392 78281 90084
89149 59394 01501
Năm 6830
Sáu 9434 8059 1164
Bảy 469
Tám 18
Đầu
0 03, 01
1 18
2
3 36, 30, 34
4 48, 49
5 50, 59
6 64, 69
7
8 82, 84, 81, 84
9 92, 94
Đuôi
0 50, 30
1 81, 01
2 82, 92
3 03
4 84, 84, 94, 34, 64
5
6 36
7
8 48, 18
9 49, 59, 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 04/02/2024

ĐB 286017
Nhất 41718
Nhì 42371
Ba 44977 46477
22904 65347 88165 16514
24766 20783 82871
Năm 7450
Sáu 3644 7367 8583
Bảy 283
Tám 83
Đầu
0 04
1 17, 18, 14
2
3
4 47, 44
5 50
6 65, 66, 67
7 71, 77, 77, 71
8 83, 83, 83, 83
9
Đuôi
0 50
1 71, 71
2
3 83, 83, 83, 83
4 04, 14, 44
5 65
6 66
7 17, 77, 77, 47, 67
8 18
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 28/01/2024

ĐB 229909
Nhất 31971
Nhì 86107
Ba 62137 53563
71318 61245 94881 32994
75688 76248 90011
Năm 7431
Sáu 7044 1828 9756
Bảy 820
Tám 91
Đầu
0 09, 07
1 18, 11
2 28, 20
3 37, 31
4 45, 48, 44
5 56
6 63
7 71
8 81, 88
9 94, 91
Đuôi
0 20
1 71, 81, 11, 31, 91
2
3 63
4 94, 44
5 45
6 56
7 07, 37
8 18, 88, 48, 28
9 09

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 21/01/2024

ĐB 898524
Nhất 14017
Nhì 08738
Ba 78353 11795
99416 84409 66349 98913
58278 57554 69373
Năm 0139
Sáu 9547 7880 6476
Bảy 741
Tám 57
Đầu
0 09
1 17, 16, 13
2 24
3 38, 39
4 49, 47, 41
5 53, 54, 57
6
7 78, 73, 76
8 80
9 95
Đuôi
0 80
1 41
2
3 53, 13, 73
4 24, 54
5 95
6 16, 76
7 17, 47, 57
8 38, 78
9 09, 49, 39

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 14/01/2024

ĐB 657413
Nhất 61285
Nhì 48005
Ba 77136 22879
64419 64851 48707 20909
31167 08696 70645
Năm 9919
Sáu 4816 8788 6934
Bảy 606
Tám 23
Đầu
0 05, 07, 09, 06
1 13, 19, 19, 16
2 23
3 36, 34
4 45
5 51
6 67
7 79
8 85, 88
9 96
Đuôi
0
1 51
2
3 13, 23
4 34
5 85, 05, 45
6 36, 96, 16, 06
7 07, 67
8 88
9 79, 19, 09, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 07/01/2024

ĐB 930313
Nhất 05299
Nhì 13387
Ba 09364 10867
87101 25446 27511 22513
06675 58012 86494
Năm 8012
Sáu 4174 2578 1710
Bảy 225
Tám 12
Đầu
0 01
1 13, 11, 13, 12, 12, 10, 12
2 25
3
4 46
5
6 64, 67
7 75, 74, 78
8 87
9 99, 94
Đuôi
0 10
1 01, 11
2 12, 12, 12
3 13, 13
4 64, 94, 74
5 75, 25
6 46
7 87, 67
8 78
9 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 31/12/2023

ĐB 259994
Nhất 22537
Nhì 06679
Ba 62040 91004
77988 83018 28971 40430
74390 18263 90373
Năm 5677
Sáu 0338 8457 2052
Bảy 728
Tám 28
Đầu
0 04
1 18
2 28, 28
3 37, 30, 38
4 40
5 57, 52
6 63
7 79, 71, 73, 77
8 88
9 94, 90
Đuôi
0 40, 30, 90
1 71
2 52
3 63, 73
4 94, 04
5
6
7 37, 77, 57
8 88, 18, 38, 28, 28
9 79

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/12/2023

ĐB 821412
Nhất 50115
Nhì 85602
Ba 25288 52989
02657 01606 19674 73045
28976 97883 42855
Năm 8514
Sáu 5820 3639 3132
Bảy 514
Tám 15
Đầu
0 02, 06
1 12, 15, 14, 14, 15
2 20
3 39, 32
4 45
5 57, 55
6
7 74, 76
8 88, 89, 83
9
Đuôi
0 20
1
2 12, 02, 32
3 83
4 74, 14, 14
5 15, 45, 55, 15
6 06, 76
7 57
8 88
9 89, 39

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 17/12/2023

ĐB 638942
Nhất 73148
Nhì 56974
Ba 59796 04543
55218 30703 15933 44374
02142 08404 45845
Năm 2009
Sáu 7494 8719 7461
Bảy 171
Tám 43
Đầu
0 03, 04, 09
1 18, 19
2
3 33
4 42, 48, 43, 42, 45, 43
5
6 61
7 74, 74, 71
8
9 96, 94
Đuôi
0
1 61, 71
2 42, 42
3 43, 03, 33, 43
4 74, 74, 04, 94
5 45
6 96
7
8 48, 18
9 09, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/12/2023

ĐB 793321
Nhất 41148
Nhì 14380
Ba 19298 71270
27856 11839 53318 88116
76436 39500 29375
Năm 6125
Sáu 8027 7419 9306
Bảy 606
Tám 95
Đầu
0 00, 06, 06
1 18, 16, 19
2 21, 25, 27
3 39, 36
4 48
5 56
6
7 70, 75
8 80
9 98, 95
Đuôi
0 80, 70, 00
1 21
2
3
4
5 75, 25, 95
6 56, 16, 36, 06, 06
7 27
8 48, 98, 18
9 39, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/12/2023

ĐB 285556
Nhất 24009
Nhì 19631
Ba 52767 49813
88814 80915 21814 77233
09300 71238 32630
Năm 5938
Sáu 9870 8106 5410
Bảy 620
Tám 30
Đầu
0 09, 00, 06
1 13, 14, 15, 14, 10
2 20
3 31, 33, 38, 30, 38, 30
4
5 56
6 67
7 70
8
9
Đuôi
0 00, 30, 70, 10, 20, 30
1 31
2
3 13, 33
4 14, 14
5 15
6 56, 06
7 67
8 38, 38
9 09

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/11/2023

ĐB 350037
Nhất 69552
Nhì 07395
Ba 51675 56374
23918 01480 92794 15486
93827 92996 05458
Năm 3214
Sáu 2151 2474 0406
Bảy 030
Tám 47
Đầu
0 06
1 18, 14
2 27
3 37, 30
4 47
5 52, 58, 51
6
7 75, 74, 74
8 80, 86
9 95, 94, 96
Đuôi
0 80, 30
1 51
2 52
3
4 74, 94, 14, 74
5 95, 75
6 86, 96, 06
7 37, 27, 47
8 18, 58
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 19/11/2023

ĐB 615960
Nhất 80405
Nhì 00571
Ba 21006 14489
72368 55127 99792 00876
93735 24077 14711
Năm 7300
Sáu 0719 8185 6123
Bảy 497
Tám 60
Đầu
0 05, 06, 00
1 11, 19
2 27, 23
3 35
4
5
6 60, 68, 60
7 71, 76, 77
8 89, 85
9 92, 97
Đuôi
0 60, 00, 60
1 71, 11
2 92
3 23
4
5 05, 35, 85
6 06, 76
7 27, 77, 97
8 68
9 89, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 12/11/2023

ĐB 879516
Nhất 95023
Nhì 73986
Ba 60960 46299
66381 45357 88599 84505
73278 07196 10976
Năm 6643
Sáu 2833 5158 6712
Bảy 448
Tám 61
Đầu
0 05
1 16, 12
2 23
3 33
4 43, 48
5 57, 58
6 60, 61
7 78, 76
8 86, 81
9 99, 99, 96
Đuôi
0 60
1 81, 61
2 12
3 23, 43, 33
4
5 05
6 16, 86, 96, 76
7 57
8 78, 58, 48
9 99, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 05/11/2023

ĐB 456669
Nhất 25893
Nhì 27584
Ba 61125 79331
89408 00472 70149 74233
09701 96830 89001
Năm 2672
Sáu 0705 6862 3803
Bảy 666
Tám 77
Đầu
0 08, 01, 01, 05, 03
1
2 25
3 31, 33, 30
4 49
5
6 69, 62, 66
7 72, 72, 77
8 84
9 93
Đuôi
0 30
1 31, 01, 01
2 72, 72, 62
3 93, 33, 03
4 84
5 25, 05
6 66
7 77
8 08
9 69, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 29/10/2023

ĐB 724368
Nhất 06615
Nhì 82550
Ba 95430 31757
61374 55114 11580 39171
54835 69352 32386
Năm 6383
Sáu 0896 7354 3995
Bảy 960
Tám 41
Đầu
0
1 15, 14
2
3 30, 35
4 41
5 50, 57, 52, 54
6 68, 60
7 74, 71
8 80, 86, 83
9 96, 95
Đuôi
0 50, 30, 80, 60
1 71, 41
2 52
3 83
4 74, 14, 54
5 15, 35, 95
6 86, 96
7 57
8 68
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/10/2023

ĐB 402281
Nhất 39659
Nhì 74572
Ba 42455 98985
36450 77649 37923 91807
46011 51438 71808
Năm 3388
Sáu 9076 2756 1896
Bảy 396
Tám 89
Đầu
0 07, 08
1 11
2 23
3 38
4 49
5 59, 55, 50, 56
6
7 72, 76
8 81, 85, 88, 89
9 96, 96
Đuôi
0 50
1 81, 11
2 72
3 23
4
5 55, 85
6 76, 56, 96, 96
7 07
8 38, 08, 88
9 59, 49, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/10/2023

ĐB 289176
Nhất 50135
Nhì 91873
Ba 08083 13293
84385 20642 88344 64370
80362 89224 53285
Năm 6041
Sáu 0243 9551 2880
Bảy 436
Tám 69
Đầu
0
1
2 24
3 35, 36
4 42, 44, 41, 43
5 51
6 62, 69
7 76, 73, 70
8 83, 85, 85, 80
9 93
Đuôi
0 70, 80
1 41, 51
2 42, 62
3 73, 83, 93, 43
4 44, 24
5 35, 85, 85
6 76, 36
7
8
9 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/10/2023

ĐB 328783
Nhất 60060
Nhì 66096
Ba 83242 65976
20150 09192 51231 30525
94823 27593 71484
Năm 4402
Sáu 8700 2254 1221
Bảy 374
Tám 18
Đầu
0 02, 00
1 18
2 25, 23, 21
3 31
4 42
5 50, 54
6 60
7 76, 74
8 83, 84
9 96, 92, 93
Đuôi
0 60, 50, 00
1 31, 21
2 42, 92, 02
3 83, 23, 93
4 84, 54, 74
5 25
6 96, 76
7
8 18
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/10/2023

ĐB 740214
Nhất 22092
Nhì 50600
Ba 50035 34989
44658 82920 42589 01717
68441 13513 27581
Năm 5256
Sáu 6042 9518 7952
Bảy 980
Tám 64
Đầu
0 00
1 14, 17, 13, 18
2 20
3 35
4 41, 42
5 58, 56, 52
6 64
7
8 89, 89, 81, 80
9 92
Đuôi
0 00, 20, 80
1 41, 81
2 92, 42, 52
3 13
4 14, 64
5 35
6 56
7 17
8 58, 18
9 89, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/09/2023

ĐB 298118
Nhất 64733
Nhì 52902
Ba 90293 86361
27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Năm 7767
Sáu 6679 1366 7466
Bảy 590
Tám 00
Đầu
0 02, 00
1 18, 16, 12
2
3 33, 36
4
5 56, 50
6 61, 67, 66, 66
7 79
8
9 93, 97, 90, 90
Đuôi
0 50, 90, 90, 00
1 61
2 02, 12
3 33, 93
4
5
6 56, 16, 36, 66, 66
7 97, 67
8 18
9 79

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Kiên Giang. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Kiên Giang 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày?

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKG 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKG 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.