Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/11/2023

ĐB 350037
Nhất 69552
Nhì 07395
Ba 51675 56374
23918 01480 92794 15486
93827 92996 05458
Năm 3214
Sáu 2151 2474 0406
Bảy 030
Tám 47
Đầu
0 06
1 18, 14
2 27
3 37, 30
4 47
5 52, 58, 51
6
7 75, 74, 74
8 80, 86
9 95, 94, 96
Đuôi
0 80, 30
1 51
2 52
3
4 74, 94, 14, 74
5 95, 75
6 86, 96, 06
7 37, 27, 47
8 18, 58
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 19/11/2023

ĐB 615960
Nhất 80405
Nhì 00571
Ba 21006 14489
72368 55127 99792 00876
93735 24077 14711
Năm 7300
Sáu 0719 8185 6123
Bảy 497
Tám 60
Đầu
0 05, 06, 00
1 11, 19
2 27, 23
3 35
4
5
6 60, 68, 60
7 71, 76, 77
8 89, 85
9 92, 97
Đuôi
0 60, 00, 60
1 71, 11
2 92
3 23
4
5 05, 35, 85
6 06, 76
7 27, 77, 97
8 68
9 89, 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 12/11/2023

ĐB 879516
Nhất 95023
Nhì 73986
Ba 60960 46299
66381 45357 88599 84505
73278 07196 10976
Năm 6643
Sáu 2833 5158 6712
Bảy 448
Tám 61
Đầu
0 05
1 16, 12
2 23
3 33
4 43, 48
5 57, 58
6 60, 61
7 78, 76
8 86, 81
9 99, 99, 96
Đuôi
0 60
1 81, 61
2 12
3 23, 43, 33
4
5 05
6 16, 86, 96, 76
7 57
8 78, 58, 48
9 99, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 05/11/2023

ĐB 456669
Nhất 25893
Nhì 27584
Ba 61125 79331
89408 00472 70149 74233
09701 96830 89001
Năm 2672
Sáu 0705 6862 3803
Bảy 666
Tám 77
Đầu
0 08, 01, 01, 05, 03
1
2 25
3 31, 33, 30
4 49
5
6 69, 62, 66
7 72, 72, 77
8 84
9 93
Đuôi
0 30
1 31, 01, 01
2 72, 72, 62
3 93, 33, 03
4 84
5 25, 05
6 66
7 77
8 08
9 69, 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 29/10/2023

ĐB 724368
Nhất 06615
Nhì 82550
Ba 95430 31757
61374 55114 11580 39171
54835 69352 32386
Năm 6383
Sáu 0896 7354 3995
Bảy 960
Tám 41
Đầu
0
1 15, 14
2
3 30, 35
4 41
5 50, 57, 52, 54
6 68, 60
7 74, 71
8 80, 86, 83
9 96, 95
Đuôi
0 50, 30, 80, 60
1 71, 41
2 52
3 83
4 74, 14, 54
5 15, 35, 95
6 86, 96
7 57
8 68
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/10/2023

ĐB 402281
Nhất 39659
Nhì 74572
Ba 42455 98985
36450 77649 37923 91807
46011 51438 71808
Năm 3388
Sáu 9076 2756 1896
Bảy 396
Tám 89
Đầu
0 07, 08
1 11
2 23
3 38
4 49
5 59, 55, 50, 56
6
7 72, 76
8 81, 85, 88, 89
9 96, 96
Đuôi
0 50
1 81, 11
2 72
3 23
4
5 55, 85
6 76, 56, 96, 96
7 07
8 38, 08, 88
9 59, 49, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/10/2023

ĐB 289176
Nhất 50135
Nhì 91873
Ba 08083 13293
84385 20642 88344 64370
80362 89224 53285
Năm 6041
Sáu 0243 9551 2880
Bảy 436
Tám 69
Đầu
0
1
2 24
3 35, 36
4 42, 44, 41, 43
5 51
6 62, 69
7 76, 73, 70
8 83, 85, 85, 80
9 93
Đuôi
0 70, 80
1 41, 51
2 42, 62
3 73, 83, 93, 43
4 44, 24
5 35, 85, 85
6 76, 36
7
8
9 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/10/2023

ĐB 328783
Nhất 60060
Nhì 66096
Ba 83242 65976
20150 09192 51231 30525
94823 27593 71484
Năm 4402
Sáu 8700 2254 1221
Bảy 374
Tám 18
Đầu
0 02, 00
1 18
2 25, 23, 21
3 31
4 42
5 50, 54
6 60
7 76, 74
8 83, 84
9 96, 92, 93
Đuôi
0 60, 50, 00
1 31, 21
2 42, 92, 02
3 83, 23, 93
4 84, 54, 74
5 25
6 96, 76
7
8 18
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/10/2023

ĐB 740214
Nhất 22092
Nhì 50600
Ba 50035 34989
44658 82920 42589 01717
68441 13513 27581
Năm 5256
Sáu 6042 9518 7952
Bảy 980
Tám 64
Đầu
0 00
1 14, 17, 13, 18
2 20
3 35
4 41, 42
5 58, 56, 52
6 64
7
8 89, 89, 81, 80
9 92
Đuôi
0 00, 20, 80
1 41, 81
2 92, 42, 52
3 13
4 14, 64
5 35
6 56
7 17
8 58, 18
9 89, 89

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/09/2023

ĐB 298118
Nhất 64733
Nhì 52902
Ba 90293 86361
27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Năm 7767
Sáu 6679 1366 7466
Bảy 590
Tám 00
Đầu
0 02, 00
1 18, 16, 12
2
3 33, 36
4
5 56, 50
6 61, 67, 66, 66
7 79
8
9 93, 97, 90, 90
Đuôi
0 50, 90, 90, 00
1 61
2 02, 12
3 33, 93
4
5
6 56, 16, 36, 66, 66
7 97, 67
8 18
9 79

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 17/09/2023

ĐB 169440
Nhất 70793
Nhì 88273
Ba 49996 40972
62580 31419 87457 02594
90464 96529 31285
Năm 2123
Sáu 0181 2515 1734
Bảy 591
Tám 64
Đầu
0
1 19, 15
2 29, 23
3 34
4 40
5 57
6 64, 64
7 73, 72
8 80, 85, 81
9 93, 96, 94, 91
Đuôi
0 40, 80
1 81, 91
2 72
3 93, 73, 23
4 94, 64, 34, 64
5 85, 15
6 96
7 57
8
9 19, 29

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/09/2023

ĐB 942403
Nhất 24931
Nhì 33550
Ba 01238 47758
19128 97221 45971 45823
31708 66981 66216
Năm 9754
Sáu 0854 7504 0586
Bảy 306
Tám 70
Đầu
0 03, 08, 04, 06
1 16
2 28, 21, 23
3 31, 38
4
5 50, 58, 54, 54
6
7 71, 70
8 81, 86
9
Đuôi
0 50, 70
1 31, 21, 71, 81
2
3 03, 23
4 54, 54, 04
5
6 16, 86, 06
7
8 38, 58, 28, 08
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/09/2023

ĐB 197817
Nhất 36595
Nhì 83367
Ba 47741 94850
75983 99834 22273 63730
22165 41547 83987
Năm 2889
Sáu 5782 0632 0841
Bảy 293
Tám 69
Đầu
0
1 17
2
3 34, 30, 32
4 41, 47, 41
5 50
6 67, 65, 69
7 73
8 83, 87, 89, 82
9 95, 93
Đuôi
0 50, 30
1 41, 41
2 82, 32
3 83, 73, 93
4 34
5 95, 65
6
7 17, 67, 47, 87
8
9 89, 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 27/08/2023

ĐB 966698
Nhất 57891
Nhì 41423
Ba 57896 38413
76218 45805 86717 77482
16543 74461 54602
Năm 8253
Sáu 2025 9890 5588
Bảy 645
Tám 94
Đầu
0 05, 02
1 13, 18, 17
2 23, 25
3
4 43, 45
5 53
6 61
7
8 82, 88
9 98, 91, 96, 90, 94
Đuôi
0 90
1 91, 61
2 82, 02
3 23, 13, 43, 53
4 94
5 05, 25, 45
6 96
7 17
8 98, 18, 88
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 20/08/2023

ĐB 651943
Nhất 45846
Nhì 44753
Ba 46913 76006
69296 44729 41434 63463
06997 81859 00921
Năm 4195
Sáu 7912 8533 8807
Bảy 350
Tám 07
Đầu
0 06, 07, 07
1 13, 12
2 29, 21
3 34, 33
4 43, 46
5 53, 59, 50
6 63
7
8
9 96, 97, 95
Đuôi
0 50
1 21
2 12
3 43, 53, 13, 63, 33
4 34
5 95
6 46, 06, 96
7 97, 07, 07
8
9 29, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 13/08/2023

ĐB 854374
Nhất 46708
Nhì 99228
Ba 03295 53019
58616 76161 29580 46818
08820 65150 81355
Năm 5784
Sáu 0554 0986 4604
Bảy 354
Tám 52
Đầu
0 08, 04
1 19, 16, 18
2 28, 20
3
4
5 50, 55, 54, 54, 52
6 61
7 74
8 80, 84, 86
9 95
Đuôi
0 80, 20, 50
1 61
2 52
3
4 74, 84, 54, 04, 54
5 95, 55
6 16, 86
7
8 08, 28, 18
9 19

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 06/08/2023

ĐB 299709
Nhất 60442
Nhì 67737
Ba 07792 09513
19298 50247 20702 93329
53542 80173 26657
Năm 7767
Sáu 6502 0359 5198
Bảy 574
Tám 50
Đầu
0 09, 02, 02
1 13
2 29
3 37
4 42, 47, 42
5 57, 59, 50
6 67
7 73, 74
8
9 92, 98, 98
Đuôi
0 50
1
2 42, 92, 02, 42, 02
3 13, 73
4 74
5
6
7 37, 47, 57, 67
8 98, 98
9 09, 29, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 30/07/2023

ĐB 228478
Nhất 02679
Nhì 07503
Ba 80863 30740
72323 63277 48669 58783
49210 06316 07735
Năm 2175
Sáu 4905 7462 7034
Bảy 930
Tám 85
Đầu
0 03, 05
1 10, 16
2 23
3 35, 34, 30
4 40
5
6 63, 69, 62
7 78, 79, 77, 75
8 83, 85
9
Đuôi
0 40, 10, 30
1
2 62
3 03, 63, 23, 83
4 34
5 35, 75, 05, 85
6 16
7 77
8 78
9 79, 69

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 23/07/2023

ĐB 564844
Nhất 36341
Nhì 27457
Ba 49852 62424
20935 40005 10125 32340
14893 38057 97505
Năm 8772
Sáu 8793 0433 6188
Bảy 657
Tám 13
Đầu
0 05, 05
1 13
2 24, 25
3 35, 33
4 44, 41, 40
5 57, 52, 57, 57
6
7 72
8 88
9 93, 93
Đuôi
0 40
1 41
2 52, 72
3 93, 93, 33, 13
4 44, 24
5 35, 05, 25, 05
6
7 57, 57, 57
8 88
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 16/07/2023

ĐB 302212
Nhất 49707
Nhì 26943
Ba 90334 39430
75337 00311 08895 50920
50568 87984 33291
Năm 4953
Sáu 8931 6183 2610
Bảy 103
Tám 73
Đầu
0 07, 03
1 12, 11, 10
2 20
3 34, 30, 37, 31
4 43
5 53
6 68
7 73
8 84, 83
9 95, 91
Đuôi
0 30, 20, 10
1 11, 91, 31
2 12
3 43, 53, 83, 03, 73
4 34, 84
5 95
6
7 07, 37
8 68
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 09/07/2023

ĐB 676636
Nhất 72688
Nhì 60188
Ba 95518 23072
67809 55262 11628 65814
44459 31430 14357
Năm 5331
Sáu 5442 8947 9990
Bảy 696
Tám 59
Đầu
0 09
1 18, 14
2 28
3 36, 30, 31
4 42, 47
5 59, 57, 59
6 62
7 72
8 88, 88
9 90, 96
Đuôi
0 30, 90
1 31
2 72, 62, 42
3
4 14
5
6 36, 96
7 57, 47
8 88, 88, 18, 28
9 09, 59, 59

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 02/07/2023

ĐB 690449
Nhất 84142
Nhì 46693
Ba 76258 51013
25632 95294 36542 60320
72538 80774 16326
Năm 3070
Sáu 4756 4097 8351
Bảy 560
Tám 30
Đầu
0
1 13
2 20, 26
3 32, 38, 30
4 49, 42, 42
5 58, 56, 51
6 60
7 74, 70
8
9 93, 94, 97
Đuôi
0 20, 70, 60, 30
1 51
2 42, 32, 42
3 93, 13
4 94, 74
5
6 26, 56
7 97
8 58, 38
9 49

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 25/06/2023

ĐB 318888
Nhất 78858
Nhì 87344
Ba 49722 16643
50117 69148 13041 34392
73319 66519 15304
Năm 1715
Sáu 6299 3938 1751
Bảy 360
Tám 60
Đầu
0 04
1 17, 19, 19, 15
2 22
3 38
4 44, 43, 48, 41
5 58, 51
6 60, 60
7
8 88
9 92, 99
Đuôi
0 60, 60
1 41, 51
2 22, 92
3 43
4 44, 04
5 15
6
7 17
8 88, 58, 48, 38
9 19, 19, 99

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 18/06/2023

ĐB 760439
Nhất 12526
Nhì 00331
Ba 46082 87917
02660 98600 91507 70136
89427 36695 23755
Năm 1141
Sáu 0940 4122 1978
Bảy 156
Tám 26
Đầu
0 00, 07
1 17
2 26, 27, 22, 26
3 39, 31, 36
4 41, 40
5 55, 56
6 60
7 78
8 82
9 95
Đuôi
0 60, 00, 40
1 31, 41
2 82, 22
3
4
5 95, 55
6 26, 36, 56, 26
7 17, 07, 27
8 78
9 39

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 11/06/2023

ĐB 723057
Nhất 04098
Nhì 01440
Ba 17797 75129
03863 83845 66896 13216
77413 02265 01876
Năm 5654
Sáu 5921 9081 8373
Bảy 572
Tám 70
Đầu
0
1 16, 13
2 29, 21
3
4 40, 45
5 57, 54
6 63, 65
7 76, 73, 72, 70
8 81
9 98, 97, 96
Đuôi
0 40, 70
1 21, 81
2 72
3 63, 13, 73
4 54
5 45, 65
6 96, 16, 76
7 57, 97
8 98
9 29

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 04/06/2023

ĐB 853973
Nhất 58346
Nhì 73891
Ba 31614 26630
92356 56126 35101 31635
61185 58271 06277
Năm 7153
Sáu 8374 3070 1797
Bảy 097
Tám 18
Đầu
0 01
1 14, 18
2 26
3 30, 35
4 46
5 56, 53
6
7 73, 71, 77, 74, 70
8 85
9 91, 97, 97
Đuôi
0 30, 70
1 91, 01, 71
2
3 73, 53
4 14, 74
5 35, 85
6 46, 56, 26
7 77, 97, 97
8 18
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 28/05/2023

ĐB 077788
Nhất 35048
Nhì 65910
Ba 47970 68530
77143 71458 42458 22137
12456 32273 14888
Năm 2825
Sáu 1178 7155 9156
Bảy 308
Tám 86
Đầu
0 08
1 10
2 25
3 30, 37
4 48, 43
5 58, 58, 56, 55, 56
6
7 70, 73, 78
8 88, 88, 86
9
Đuôi
0 10, 70, 30
1
2
3 43, 73
4
5 25, 55
6 56, 56, 86
7 37
8 88, 48, 58, 58, 88, 78, 08
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 21/05/2023

ĐB 164268
Nhất 40813
Nhì 50054
Ba 15107 05250
01440 25461 67457 27314
47856 77855 23230
Năm 2892
Sáu 1624 7910 9824
Bảy 592
Tám 58
Đầu
0 07
1 13, 14, 10
2 24, 24
3 30
4 40
5 54, 50, 57, 56, 55, 58
6 68, 61
7
8
9 92, 92
Đuôi
0 50, 40, 30, 10
1 61
2 92, 92
3 13
4 54, 14, 24, 24
5 55
6 56
7 07, 57
8 68, 58
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 14/05/2023

ĐB 381832
Nhất 32242
Nhì 37150
Ba 10078 18967
78568 05028 21735 84727
87934 34646 53483
Năm 2347
Sáu 1976 8206 3100
Bảy 487
Tám 78
Đầu
0 06, 00
1
2 28, 27
3 32, 35, 34
4 42, 46, 47
5 50
6 67, 68
7 78, 76, 78
8 83, 87
9
Đuôi
0 50, 00
1
2 32, 42
3 83
4 34
5 35
6 46, 76, 06
7 67, 27, 47, 87
8 78, 68, 28, 78
9

Kết quả sổ xố Kiên Giang - 07/05/2023

ĐB 405776
Nhất 76555
Nhì 96835
Ba 89403 65945
61560 99061 99212 04485
77089 98117 91609
Năm 8283
Sáu 9893 5804 9407
Bảy 988
Tám 49
Đầu
0 03, 09, 04, 07
1 12, 17
2
3 35
4 45, 49
5 55
6 60, 61
7 76
8 85, 89, 83, 88
9 93
Đuôi
0 60
1 61
2 12
3 03, 83, 93
4 04
5 55, 35, 45, 85
6 76
7 17, 07
8 88
9 89, 09, 49

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Kiên Giang. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Kiên Giang 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày?

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKG 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKG 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Kiên Giang 30 ngày – Kết quả XSKG 30 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.